O mnie

O mnie

Nazywam się Anna Rynarzewska. Jestem zaangażowanym psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem, trenerem biznesu.

Ukończyłam studia, uzyskując tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej Uczelni, ukończyłam również studia stacjonarne, pięcioletnie, magisterskie z pedagogiki specjalnej i stacjonarne, pięcioletnie, magisterskie z resocjalizacji.

Obecnie dokształcam się w Szkole Psychoterapii: Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowującym mnie do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w poradni zdrowia psychicznego, szpitalu psychiatrycznym, szkołach specjalnych, ośrodkach pomocy osobom w kryzysie. Posiadam również długoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który bazuje na relacji terapeutycznej. Swoją pracę zawodową poddaję stałej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.